TH Group – Transport QR Code

TRANSPORT QR CODE

JURIDISCHE INFORMATIE

De website www.th-group.eu en alle onderliggende websites behoren toe aan Turbo’s Hoet Group en al haar onderliggende vennootschappen. De volgende juridische informatie is van toepassing op alle bezoekers van genoemde websites.
Turbo’s Hoet behoudt zich het recht voor de inhoud van de websites op elk ogenblik te wijzigen zonder voorafgaande melding, en zal niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor de gevolgen van deze wijzigingen. De toegang tot de websites en haar informatie is onderhevig aan volgende voorwaarden en aan de geldende bepalingen. Bij toetreding tot de websites accepteert U deze voorwaarden zonder beperkingen of voorbehoud.
De door Turbo’s Hoet aangeboden informatie op deze websites is louter informatief. Geen enkele informatie heeft een rechtsgeldige waarde.

COPYRIGHT TURBO’S HOET

Geen enkele data beschikbaar op de websites van Turbo’s Hoet mag opgeslagen, doorgegeven op welke manier ook (inbegrepen het scannen, fotokopiëren en elektronisch opslaan van gegevens) zonder de voorafgaandelijke, schriftelijke toelating van Turbo’s Hoet Group of een van haar onderliggende vennootschappen.

ALGEMENE JURIDISCHE INFORMATIE

De gegevens op deze websites kunnen typografische fouten bevatten. Het opzoeken van een product, met behulp van de beschikbaar gestelde zoekmachines op deze websites, heeft tot doel een hulp te zijn bij het correct identificeren van het gezochte onderdeel. Turbo’s Hoet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onvolledigheden van de op de website gepubliceerde gegevens.
Deze gegevensbank wordt ter beschikking gesteld op indicatieve wijze, en de productvoorstellen hebben niet tot doel het contact met onze medewerkers ter identificatie van het correcte product voor uw motor te vervangen. Op vandaag bevat de gegevensbank niet alle producten die wij aanbieden. Indien u het passende product voor uw voertuig niet zou vinden, gelieve onze gespecialiseerde medewerkers te contacteren voor hulp.
In geen geval zal Turbo’s Hoet aansprakelijk gesteld kunnen worden t.o.v. een fysiek of rechtspersoon voor enige directe of indirecte schade, die het gevolg kunnen zijn van het gebruik van deze website, of eender welke andere website gelinkt aan Turbo’s Hoet Group, meer bepaald, en niet beperkt tot, het verlies van winsten, werkonderbrekingen of verkeerde bestellingen, zelfs indien Turbo’s Hoet specifiek op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid hiertoe. Turbo’s Hoet kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van schade welke wordt veroorzaakt door foutieve leveringen, die het resultaat zijn van een identificatie op basis van het kenteken van het voertuig of op basis van voertuiggegevens.